Asean Securities thông báo mời thầu

16/09/2011 14:53

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) tổ chức mời thầu để tìm đối tác thực hiện dự án “Cung cấp thiết bị và triển khai nâng cấp phòng máy chủ”cho Asean Securities tại Hội sở chính số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu cho dự án nói trên.

–    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

Trong giờ hành chính từ ngày 16/09/2011 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 09 năm 2011

–    Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:

+   Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á

Điạ chỉ: 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (84 – 4)6 275 3844             Fax: (84 – 4)6 275 3816

+   Tải về Tại đây

–      Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí

–    Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

     Ông Nguyễn Tiến Thịnh Phòng Thông tin điện toán (04-62753844 máy lẻ 288)

     hoặc Bà Đặng Thị Minh Huệ – Văn phòng Hội đồng quản trị (04-62753844 máy lẻ 299)

–    Hạn cuối nộp hồ sơ mời thầu:  Trước 17h00 ngày 21 tháng 09 năm 2011

tại Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á, số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.