SeAecurities công bố thông tin về việc sửa đổi quyêt định thành lập chi nhánh HCM

09/12/2011 08:53

Căn cứ Quyết định số 953/GPĐC-UBCK ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty kính công bố thông tin về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á với nội dung như sau:

–     Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh trong Quyết định cũ: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc Chi nhánh.

–     Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh trong Quyết định mới: Bà Mai Thị Bích Phượng – Giám đốc Chi nhánh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2011.

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem trong tệp đính kèm!