Thông báo trả cổ tức năm 2011 của CTCP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội

25/04/2012 09:18

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo tới các quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2011 của CTCP XNK Lương thực – Thực phẩm Hà Nội.