Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á giảm phí ứng trước tiền bán chứng khoán

05/07/2012 09:27

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á(Asean Securities) xin trân trọng thông báo:
Asean Securities điều chỉnh giảm Phí ứng trước tiền bán chứng khoán xuống còn 0,055%/ngày tương ứng với 19,8%/năm (nhưng không thấp hơn 50.000đ/lần ứng trước) kể từ ngày 09/07/2012.

Trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng.