Mức phí phong tỏa,giải tỏa chứng khoán tại Asean Securities

06/07/2012 09:29

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á(Asean Securities) xin trân trọng thông báo:
Asean Securities ban hành mức phí phong tỏa,giải tỏa chứng khoán áp dụng trên toàn hệ thống tại Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á kể từ ngày 10/7/2012 như sau:

– Mức phí phong tỏa,giải tỏa chứng khoán: 0,1% tính trên mệnh giá

– Tối thiểu: 300.000đ/giao dịch

– Tối đa: 5.000.000đ/giao dịch

Trân trọng thông báo tới Quý khách hàng.