Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) triển khai chương trình kết nối thông tin Khách hàng

13/08/2012 10:06

Với tôn chỉ hoạt động là luôn luôn nâng cao chất lương dịch vụ để  phục vụ Khách hàng ngày càng  tốt hơn,Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á ( Asean Securities) hiện đang triển khai chương trình kết nối thông tin với Khách hàng, đặc biệt là đối với những Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán đã lâu không có hoạt động giao dịch. Thông qua chương trình này, Asean Securities mong muốn kết nối với  Khách hàng chưa có điều kiện cập nhật tình trạng tài khoản cũng như chưa có thông tin đầy đủ về các dịch vụ mới và chính sách hỗ trợ Khách hàng của Công ty hiện đang triển khai.  Nằm trong nội dung chương trình kết nối thông tin với Khách hàng, Asean Securities sẽ gửi tới Quý Khách hàng toàn bộ các thông tin, trạng thái tài khoản của Quý Khách hàng, cùng với số Điện thoại liên lạc – địa chỉ của chuyên viên quản lý tài khoản của Quý khách nhằm hỗ trợ Quý khách có nhu cầu giao dịch trở lại và cung cấp các thông tin cần thiết khác.

Thông tin chi tiết về việc triển khai chương trình kết nối thông tin tài khoản Khách hàng, Quý khách vui lòng xem toàn bộ file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng