Thông báo áp dụng mức phí giao dịch cho khách hàng sử dụng S-Trade

20/09/2012 10:26

Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đông Nam Á; -Căn cứ tình hình thực tế;

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) thông báo mức phí giao dịch dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ S-Trade tại Asean Securities như sau:

Mức phí giao dịch   : 0,2% giá trị giao dịch

Thời gian áp dụng  : từ ngày 01/10/2012