Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Cty CP chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities)

27/11/2012 11:11

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) xin trân trọng thông báo:
Ngày 27/11/2012, UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh số 113/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22/12/2006 do UBCKNN cấp cho Asean Securities với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật Công ty:

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Họ và tên: Khúc Thị Quỳnh Lâm

Chi tiết theo file đính kèm.

 

File đính kèm