Dừng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

25/12/2012 11:37

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo

              Để phục vụ cho việc quyết toán cuối năm,Asean Securities sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho các nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty

– Thời gian ngừng cung cấp dịch vụ: Từ ngày 26/12/2012 đến hết ngày 28/12/2012.

– Thời gian cung cấp dịch vụ trở lại: Ngày 02/01/2013.

 

Trân trọng kính báo!