Thông báo thay đổi mức thuế TNCN phát sinh trong giao dịch chứng khoán

02/01/2013 11:39

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á(Asean Securities) xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư mức thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 như sau:

   – Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng tiền mặt: 5%.

– Mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng các loại chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết là 0.1%.

Trân trọng kính báo!