Thời gian giao dịch tiền,lưu ký và thực hiện quyền mua chứng khoán

07/02/2013 13:09

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời gian giao dịch tiền,lưu ký chứng khoán,thực hiện quyền mua chứng khoán như sau:

       – Thời gian tạm ngừng giao dịch: từ 15h00 ngày 08/02/2013;

– Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Hai ngày 18/02/2013;

 

Trân trọng kính báo!

 

File đính kèm