Lịch nghỉ giao dịch ngày Giỗ tổ Hùng Vương,ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao Động 01/05 năm 2012

08/04/2013 13:11

Căn cứ Công văn số 4765/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/11/2013 V/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ,tết năm 2013; – Căn cứ công văn số 387/2013/TP-SGDHCM ngày 02/04/2013 về nghỉ giao dịch nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 năm 2013; – Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch năm 2013 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; – Căn cứ Thông báo số 1750/TB-VSD ngày 05/12/2013 về lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2013;

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á thông báo tới các Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 như sau:

Nghỉ giao dịch nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: thời gian nghỉ giao dịch từ thứ Sáu,ngày 19/04/2013(nghỉ theo Luật Lao động).Công ty sẽ tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Hai,ngày 22/04/2013.

Nghỉ giao dịch nhân ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động: thời gian nghỉ giao dịch từ thứ Hai,ngày 29/04/2013(nghỉ hoán đổi),thứ Ba ngày 30/04 và thứ Tư ngày 01/05/2013(nghỉ theo Luật Lao động).Công ty sẽ tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Năm,ngày 02/05/2013.