Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) công bố Phó Tổng Giám đốc mới

23/07/2013 09:32

Theo Quyết định số 38/2013/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Asean Securities,

Ông Nguyễn Vũ Phong – Giám đốc Kinh doanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2013.

Trân trọng thông báo.