Công bố thông tin v/v thay đổi địa điểm Chi nhánh Hồ Chí Minh

25/11/2013 09:35

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng công bố:

Địa điểm Chi nhánh: 31-33-35 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (đươc chấp thuận theo Quyết định số 741/QĐ/UBCK ngày 22/11/2013).

Theo file đính kèm

File đính kèm