Thông báo đấu giá phần vốn SCIC tại Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam

23/12/2013 13:41

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-ĐTKDV và công văn số 2616/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 03/12/2013 của SCIC về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam
1.     Tên doanh nghiệp                          : Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam

Địa chỉ                                             : Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà nội.

Điện thoại                                        : 0804 4186/ 0804 4139                                           Fax       : (04) 3784 2271/ 3728 1550

Người đại diện theo pháp luật          : Ông Vũ An Khang – Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT.

2.     Ngành nghề kinh doanh               : Định giá, thẩm định giá các tài sản, hàng hóa và dự án (động sản, bất động sản); Đánh giá uy tín doanh nghiệp; Định giá giá trị tài sản vô hình, giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh; Xác định giá trị doanh nghiệp; Bán đấu giá tài sản, hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; Tổ chức điều tra (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm điều tra), nghiên cứu ứng dụng, hội thảo khoa học về xã hội, thị trường, giá cả, kinh tế tài chính, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh tế, thị trường giá cả, định giá, kinh tế tài chính theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa; Tư vấn đấu giá tài sản; Dịch vụ giám định hàng hóa tài sản là động sản, bất động sản; Dịch vụ tư vấn đấu thầu; tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư; Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản…

3.     Vốn điều lệ                                      : 11.000.000.000 đồng.

4.     Tổ chức tư vấn                                : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.

5.     Cổ phần chào bán:

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông. – Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 236.518 cổ phần      : 89.500 (tám mươi chín nghìn năm trăm) cổ phần. – Giá khởi điểm: 19.000 đồng/cổ phần.
– Số lượng cổ phần được mua tối đa: 236.518 – Số lượng cổ phần được mua tối thiểu: 100 cổ phần

6.     Điều kiện tham gia đấu giá            : Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại   Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam

7.     Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 8h30 ngày 23/12/2013 đến 16h00 ngày 20/01/2014.

–        Địa điểm:

·         Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Hội sở

Địa chỉ: 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

·         Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 31-33-35 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp. HCM

·         Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam

Địa chỉ: Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

–        Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu:

+       tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á                  : chậm nhất vào 16h00 ngày 22/01/2014

+       tại Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam     : chậm nhất vào 14h15 ngày 23/01/2014.

Gửi qua bưu điện:

+      tới Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á                  : chậm nhất 12h00 ngày 22/01/2014.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

8.     Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

–        Thời gian          : 14h00 ngày 23/01/2014.

–        Địa điểm           : Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam .

Địa chỉ              : Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

9.     Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

–        Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 24/01/2014 đến ngày 14/02/2014

–        Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: từ ngày 24/01/2014 đến ngày 11/02/2014.

10.  Tài khoản phong tỏa tiền mua cổ phần:

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Tài khoản số 001 100 255 0088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

 

Các file đính kèm:

 

Bản công bố thông tin: (Xem chi tiết )

Hướng dẫn đăng ký đấu giá: (Xem chi tiết ) 

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá: (Xem chi tiết

Quy chế đấu giá: (Xem chi tiết) 

Giấy ủy quyền: (Xem chi tiết)

Đơn xin hủy tham gia đấu giá: (Xem chi tiết)