Thông báo về việc thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Seabank năm 2013

06/01/2014 09:52

                   Kính gửi:        Các Quý vị cổ đông – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á          

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 về việc tăng vốn điều lệ của SeABank năm 2013, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SeABank sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 5.334.656.000.000 đồng lên 5.465.825.890.000 đồng vào ngày 28/12/2013 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng hưởng cổ tức: SeABank thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông theo danh sách chốt quyền đến 17h ngày 13/12/2013.
  2. Thời gian chi trả cổ phiếu: bắt đầu từ ngày 02/01/2014 đến hết ngày 15/01/2014.

Nhằm thuận tiện cho việc nhận cổ phiếu được chia, đề nghị Quý vị đăng ký lịch đến nhận cổ phiếu để Văn phòng HĐQT SeABank chuẩn bị trước, tránh làm mất thời gian của Quý vị.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua điện thoại: 04 3 9448688 (máy lẻ: 5002, 5016).

SeABank trân trọng thông báo!