Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước tại công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

21/01/2014 13:52

Kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc (từ 8h30 ngày 23/12/2013 đến 16h00 ngày 20/01/2014), Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Nhà nước tại Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam như sau:

  • Tổng số cổ phần chào bán                                 : 236.518 cổ phần.
  • Giá khởi điểm                                                        : 19.000 đồng/cổ phần
  • Tổng số cổ phần đăng ký mua                           : 309.714 cổ phần
  • Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá               : 06 nhà đầu tư
  • Số nhà đầu tư cá nhân                                         : 06 nhà đầu tư
  • Số nhà đầu tư tổ chức                                          : 0 nhà đầu tư

Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu:

  • tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á: Chậm nhất vào 16h00 ngày 22/01/2014 .
  • tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam: Từ 14h15 ngày 23/01/2014.

Gửi qua bưu điện:

  • tới Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á: chậm nhất 12h00 ngày 22/01/2014.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

  • Thời gian          : 14h00 ngày 23/01/2014.
  • Địa điểm           : Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam.

Địa chỉ              : số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

File đính kèm