Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) công bố thông tin thay đổi người đứng đầu Chi nhánh HCM

18/02/2014 09:56

Căn cứ theo Quyết định số 79/QĐ-UBCK ngày 18/02/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh công ty chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh như sau :

  • Giám đốc Chi nhánh : Bà Lê Minh Ngà; Ngày sinh: 18/03/1969
  • Số CMND: 023651628, ngày cấp 05/07/2013, nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Bà Lê Minh Ngà được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh thay thế cho bà Mai Thị Bích Phượng kể từ ngày 18/02/2014.

Trân trọng thông báo!