Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam – VVFC

24/02/2014 13:54

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (Công ty) như sau:

1. Thông tin về Công ty
– Tên công ty: Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam.
– Địa chỉ: Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

– Vốn điều lệ của Công ty: 11.000.000.000 đồng                  
– Vốn của SCIC: 2.365.180.000 đồng (chiếm 21.5% vốn điều lệ)
– Ngành nghề kinh doanh: Định giá, thẩm định giá các tài sản, hàng hóa và dự án (động sản, bất động sản); Đánh giá uy tín doanh nghiệp; Định giá giá trị tài sản vô hình, giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh; Xác định giá trị doanh nghiệp; Bán đấu giá tài sản, hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; Tổ chức điều tra (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm điều tra), nghiên cứu ứng dụng, hội thảo khoa học về xã hội, thị trường, giá cả, kinh tế tài chính, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh tế, thị trường giá cả, định giá, kinh tế tài chính theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa; Tư vấn đấu giá tài sản; Dịch vụ giám định hàng hóa tài sản là động sản, bất động sản; Dịch vụ tư vấn đấu thầu; tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư; Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản…

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty chào bán là: 236.518 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phần đấu giá: 236.518 cổ phần; giá khởi điểm: 19.000 đồng/1 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 11.000 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (11.000 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 03/03/2014 đến 17h ngày 11/03/2014 theo giá 19.300 đồng/1 cổ phần.
+ Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua tại Công ty chứng khoán Đông Nam Á từ ngày 03/03/2014 đến 17h ngày 11/03/2014 (07 ngày làm việc).
+ Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nếu trả giá theo mức cao hơn hoặc bằng giá như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
+ Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau, nhà đầu tư nào gửi văn bản đề nghị mua đến Công ty chứng khoán trước sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần, sẽ bị loại khỏi danh sách mua cổ phần, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là đầu tư trúng giá tiếp theo.

5. Thông tin tài khoản nộp tiền mua cổ phần:
– Tài khoản số: 001 100 255 0088
– Chủ tài khoản: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
– Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch.

6. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:
Công ty chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities)
14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.6275.3844       Fax: 04.6275.3816
Trân trọng./.
* Các văn bản liên quan: Công bố thông tin