Asean Securities: Thông báo danh mục cổ phiếu giao dịch ký quỹ

04/03/2014 13:55

CTCK Đông Nam Á ( Asean Securities) xin thông báo Danh mục cổ phiếu giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 06/3/2014  như sau:

STT

Tên

SÀN

Tỷ lệ cho vay

1

VIC

Tập đoàn Vingroup

HOSE

50%

2

GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần

HOSE

50%

3

PVD

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

HOSE

50%

4

DPM

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

HOSE

50%

5

PPC

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

HOSE

50%

6

HSG

Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen

HOSE

50%

7

FPT

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

HOSE

50%

8

PGS

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam

HNX

50%

9

CSM

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

HOSE

50%

10

FCN

Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON

HOSE

40%

11

DRC

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

HOSE

40%

12

SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10

HNX

40%

13

REE

Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh

HOSE

40%

14

HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

HOSE

40%

15

AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

HNX

40%

16

HBC

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

HOSE

40%

17

SD6

Công ty Cổ phần Sông Đà 6

HNX

30%

18

PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

HNX

30%

19

PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

HOSE

30%

20

JVC

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

HOSE

30%

21

SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh

HOSE

30%

22

CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

HOSE

30%

23

SD9

Công ty Cổ phần Sông Đà 9

HNX

30%

24

BTP

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

HOSE

30%

25

MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

HOSE

30%

26

SD5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5

HNX

20%

27

PGC

Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

HOSE

20%

28

VCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

HOSE

20%

29

HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HOSE

20%

30

BVH

Tập đoàn Bảo Việt

HOSE

20%

31

DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

HOSE

20%

32

DBC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

HNX

20%

33

SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

HOSE

20%

34

PXS

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

HOSE

20%

35

AVF

Công ty Cổ phần Việt An

HOSE

20%

36

TDC

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

HOSE

20%

37

PVC

Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí – Công ty Cổ phần

HNX

20%