Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) thông báo điều chỉnh giảm Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

04/03/2014 13:57

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng:

Asean Securities điều chỉnh giảm Phí ứng trước tiền bán chứng khoán xuống còn 0,043%/ngày tương ứng với 15,60%/năm nhưng không thấp hơn 50.000đ/lần ứng trước kể từ ngày 05/03/2014.

Trân trọng thông báo!