Asean Securities: Thông báo điều chỉnh danh mục cổ phiếu giao dịch ký quỹ

20/03/2014 14:24

CTCK Đông Nam Á ( Asean Securities) xin thông báo Danh mục cổ phiếu giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 20/3/2014 như sau:

 STT

 Sàn

 Tên

Tỉ lệ cho vay mới

1

AAA

 HNX  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

30%

2

BCE

 HOSE  Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

20%

3

BMI

 HOSE  Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

20%

4

BTP

 HOSE  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

20%

5

BVH

 HOSE  Tập đoàn Bảo Việt

30%

6

CSM

 HOSE  Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

50%

7

CTG

 HOSE  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

40%

8

DBC

 HNX  Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

40%

9

DPM

 HOSE  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

50%

10

DRC

 HOSE  Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

50%

11

DXG

 HOSE  Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

30%

12

FCN

 HOSE  Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON

50%

13

FPT

 HOSE  Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

50%

14

GAS

 HOSE  Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần

50%

15

HBC

 HOSE  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

50%

16

HCM

 HOSE  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

40%

17

HDG

 HOSE  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

20%

18

HPG

 HOSE  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

50%

19

HSG

 HOSE  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen

50%

20

HVG

 HOSE  Công ty Cổ phần Hùng Vương

20%

21

MBB

 HOSE  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

40%

22

NHS

 HOSE  Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa

30%

23

PET

 HOSE  Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

40%

24

PGC

 HOSE  Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

30%

25

PGS

 HNX  Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam

40%

26

PPC

 HOSE  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

50%

27

PVC

 HNX  Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí – Công ty Cổ phần

30%

28

PVD

 HOSE  Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

50%

29

PVS

 HNX  Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

40%

30

PXS

 HOSE  Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

30%

31

REE

 HOSE  Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh

50%

32

SBT

 HOSE  Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh

30%

33

SD5

 HNX  Công ty Cổ phần Sông Đà 5

40%

34

SD6

 HNX  Công ty Cổ phần Sông Đà 6

40%

35

SD9

 HNX  Công ty Cổ phần Sông Đà 9

40%

36

SDT

 HNX  Công ty Cổ phần Sông Đà 10

30%

37

SSI

 HOSE  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

40%

38

TDC

 HOSE  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

30%

39

TNG

 HNX  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

20%

40

VCB

 HOSE  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

50%

41

VCS

 HNX  Công ty Cổ phần VICOSTONE

20%

42

VIC

 HOSE  Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần

50%

43

VNM

 HOSE  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

50%

44

ACB HNX Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

40%

45

EIB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

40%

46

GMD HOSE Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển

30%

47

HAG HOSE Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

40%

48

NTL HOSE Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

30%

49

SHB HNX Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

30%

50

STB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

40%