Asean Securities:Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

29/04/2014 09:57

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (“Asean Securities”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

  1. Thời gian: vào hồi 7h30p Thứ Ba ngày 29/4/2014
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tòa nhà số 14 Láng Hạ, Ba đình, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
  4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Asean Securities tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2013.

Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 đính kèm.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

File đính kèm