Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) công bố thông tin thay đổi người đứng đầu Chi nhánh HCM

13/05/2014 10:04

Căn cứ theo Quyết định số 364/QĐ-UBCK ngày 13/05/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh công ty chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh như sau :

  • Giám đốc Chi nhánh : Ông Vũ Minh Hải; Ngày sinh: 08/12/1977
  • Số CMND: 260875109, ngày cấp 06/8/2013, nơi cấp: CA Bình Thuận
  • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Ông Vũ Minh Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh thay thế cho bà Lê Minh Ngà kể từ ngày 13/05/2014.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm