Asean Securities: Thông báo Quy định về dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

24/06/2014 14:55

Kính gửi:  Quý Khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Asean Securities trong thời gian vừa qua.
Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho Quý Khách hàng trong mọi hoạt động giao dịch chứng khoán tại công ty, Asean Securities xin thông báo  quy định về dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

  1. Giá trị ứng trước tiền bán chứng khoán: Tối đa bằng 100% giá trị tiền bán chứng khoán đang chờ về sau khi đã trừ đi các khoản phí, thuế…, theo quy định của Asean Securities.
  2. Trong trường hợp có thông báo hủy thanh toán giao dịch chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Quý Khách hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản tiền đã ứng trước, phí ứng trước và các loại phí phải trả khác (nếu có) vào ngày thanh toán T+3 đối với các khoản vay ứng trước đã giải ngân vào tài khoản cho Khách hàng.
  3.  Nếu vào ngày thanh toán, Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nói tại Điểm 2 nêu trên, Asean Securities có quyền tự động thu hồi các khoản tiền trong tài khoản/ các khoản tiền bán chứng khoán chờ về và bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán có trong tài khoản khách hàng để thu hồi đủ số nợ nói trên mà không cần bất cứ hình thức chấp thuận nào khác của khách hàng..
  4. Thông báo này  áp dụng kể từ ngày ký, được thay thế các Thông báo số 241/2012/TB-Asean Securities ngày 12/9/2012, Thông báo số 266/2012/TB-Asean Securities ngày 22/10/2012 và Thông báo số 25 (1)/2013/TB-Asean Securities  ngày 25/01/2013.

Trân trọng thông báo!
                                                                                             

                                                                    CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

 

File đính kèm