Công ty xây dựng số 3 thông báo chi trả cổ tức năm 2013

25/09/2014 16:48

Công ty xây dựng số 3 Hà Nội Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2013:

tracotuc_xd13