Asean Securities: Thông báo loại OGC khỏi danh mục chứng khoán cho vay kỹ quỹ tại Asean Securities từ ngày 27/10/2014

24/10/2014 14:25

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng thông báo loại cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương(OGC) khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại Asean Securities từ ngày 27/10/2014.