Báo cáo lần đầu cổ phiếu DSN (04/02/2015) – Khuyến nghị: Nắm giữ

04/02/2015 08:27

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu DSN dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá kỳ vọng cho DSN là 58.500 đồng/cp, thấp hơn 3% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ.

File đính kèm