Công bố Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

18/03/2015 17:33

Căn cứ Quyết định số 14/GPĐC-UBCK ngày 18/03/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, theo đó, Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố thông tin về Quyết định như sau:

Tên viết tắt: ASEAN SECURITIES

Tên viết tắt này thay thế tên viết tắt cũ: Asean Securities