Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

20/03/2015 17:34

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. Thời gian: vào hồi 07h30p Thứ Hai ngày 06/04/2015
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của ASEAN SECURITIES tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2014.

Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 đính kèm.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!