Sở GDCK Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy

03/06/2015 09:31

Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình tái cơ cấu của SBIC, đẩy mạnh việc đưa cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc SBIC đã cổ phần hóa lên niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HNX và ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC đại diện cho 2 đơn vị đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, SBIC sẽ phối hợp với HNX triển khai cổ phần hóa, đấu giá bán cổ phần của SBIC tại HNX theo đúng chương trình cổ phần hóa SBIC đã được phê duyệt, đồng thời khuyến khích các đơn vị thành viên nằm trong lộ trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, thực hiện đấu giá bán cổ phần, thoái vốn qua HNX. Với các côngty có vốn cổ phần của SBIC, Tổng Công ty sẽ đôn đốcthực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.
Bên cạnh đó, hai bên sẽ ưu tiên thoái vốn theo các phương thức giao dịch trên sàn đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện bán đấu giá cổ phần, đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết HNX của SBIC và các đơn vị thành viên.
Về phía HNX, Sở sẽ hỗ trợ SBIC và các đơn vị thành viên trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương thức bán cổ phần theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, HNX cũng sẽ hướng dẫnđào tạo, hỗ trợ các công ty có vốn cổ phần của SBIC thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty trên thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, Sở cũng thực hiện tư vấn, hướng dẫn SBIC và các đơn vị thành viên hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện bán đấu giá cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn của SBIC và các đơn vị thành viên, Sở cũng sẽ xem xét, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc.
Cũng trong ngày, ngay sau lễ ký kết, HNX đã tổ chức buổi hướng dẫn SBIC và các đơn vị thành viên các nội dung về trình tự, thủ tục đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp tại HNX, công tác niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, quản trị công ty và công bố thông tin đối với công ty đại chúng.