Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn

03/06/2015 10:17

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn
– Địa chỉ: Số 3, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi và dịch vụ lưu kho, cho thuê đất, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải,và các dịch vụ cảng khác.
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.162.949.610.000  đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổphần
– Số Cổ phần đưa ra đấu giá: 35.706.628 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 35.706.628 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 04/06/2015 đến ngày 22/06/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á- tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi Nhánh Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – Số 31-33-35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 26/06/2015
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2015
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/07/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/07/2015
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 01/07/2015 đến ngày 07/07/2015

Các tài liệu đính kèm ( click để tải về):

Bản công bố thông tin

Phương án cổ phần hóa

Bản phê duyệt phương án cổ phần

Quy chế đấu giá

Bản thông báo bán đấu giá

Bản Dự thảo điều lệ

Đơn đăng ký mua cổ phần

Báo cáo tài chính 2012 hợp nhất

Báo cáo tài chính 2012 riêng

Báo cáo tài chính 2013 hợp nhất

Báo cáo tài chính 2013 riêng

Báo cáo tài chính 2014 hợp nhất

Báo cáo tài chính 2014 riêng