HOSE: Thư mời tham dự chương trình “Đối thoại gặp gỡ Nhà đầu tư”

15/06/2015 10:47

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thư mời tham dự chương trình “Đối thoại gặp gỡ Nhà đầu tư” như sau (xem file đính kèm):