ASEAN SECURITIES: Thông báo sửa đổi danh mục cổ phiếu Margin từ ngày 22/06/2015

17/06/2015 11:03

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay đối với cổ phiếu JVC (CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật) là 0% kể từ ngày 22/06/2015.

Trân trọng thông báo./.