Thông báo loại AAA khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

28/08/2015 09:10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu AAA ( CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát ) khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 28/8/2015.

Trân trọng thông báo./.