Báo cáo lần đầu cổ phiếu FIT (28/08/2015) – Khuyến nghị: Mua

28/08/2015 13:36

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu FIT dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho FIT là 14.500 đồng/cp, cao hơn 44% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

File đính kèm