HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ freefloat tính chỉ số của DLG

31/08/2015 16:14

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ freefloat tính chỉ số của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG), thuộc chỉ số VNMidcap, VN100 và VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: DLG

–         Tỉ lệ Freefloat hiện tại: 80%;

–         Tỉ lệ Freefloat cập nhật: 70%;

–         Ngày hiệu lực: 01/09/2015.