HOSE: Thủ tướng Anh gửi lời cảm ơn đến HOSE

06/10/2015 17:08

Ngày  17/08/2015, Thủ tướng Anh đã gửi thư đến ông Trần Đắc Sinh, Chủ Tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán  TP.HCM để cám ơn về sự đón tiếp nồng hậu trong thời gian Ngài Thủ tướng đến thăm Việt Nam.

(Đính kèm thư cảm ơn!)