Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và Phát triển kinh doanh

07/10/2015 09:06

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh doanh chốt vào lúc 16h00 ngày 05 tháng 10 năm 2015 như sau:

1.     Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh doanh
2.     Địa chỉ: Số 19/298 phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
3.     Vốn điều lệ: 3.900.000.000 đồng
4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 117.000 cổ phần
5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT        Cá nhân: 5 NĐT
6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 819.000 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 234.000 CP    Cá nhân: 585.000  CP
7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14h30 ngày 09/10/2015
8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 09/10/2015
Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội