HOSE: Thông báo gián đoạn website để tích hợp chứng chỉ số SSL

09/10/2015 09:56

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin thông báo việc truy cập website www.hsx.vn sẽ bị tạm thời gián đoạn trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 21h00 ngày 09/10/2015 để tích hợp chứng chỉ số SSL lên hệ thống. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.  

File đính kèm