Danh mục chứng khoán dự kiến giao dịch ký quỹ sàn HNX – Quý IV/2015

08/10/2015 16:20

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo danh mục chứng khoán dự kiến thực hiện ký quỹ trong quý IV/2015 của sàn HNX như sau:

 

STT Mã chứng khoán STT Mã chứng khoán
1 ACB 17 PVC
2 CMS 18 PVE
3 CTS 19 PVS
4 CVT 20 SCJ
5 DBC 21 SCL
6 EBS 22 SCR
7 HAD 23 SD5
8 HLD 24 SD6
9 HUT 25 SD9
10 KLF 26 SDT
11 LAS 27 SHB
12 NBC 28 TC6
13 NDN 29 THT
14 NTP 30 TNG
15 PGS 31 VND
16 PLC 32 VNR

Trân trọng thông báo ./.