Báo cáo lần đầu cổ phiếu VSH (12/10/2015) – Khuyến nghị: Nắm giữ

12/10/2015 08:39

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu VSH dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho VSH là 15.500 đồng/cp, cao hơn 3% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm