Thông báo kết quả đấu giá trọn lô cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và Phát triển Kinh doanh

12/10/2015 10:47

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh doanh được tổ chức vào ngày 09/10/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á. Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội như sau:
1. Tổng số lượng cổ phần cổ phần đưa ra đấu giá: 117.000 cổ phần
2. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 Nhà đầu tư
Trong đó: Tổ chức: 02  –  Cá nhân: 05
4. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 819.000 cổ phần
5. Giá đặt mua cao nhất: 10.300 đồng/cổ phần
6. Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá đấu thành công: 10.300 đồng/cổ phần
8. Giá đấu thành công bình quân: 10.300 đồng/cổ phần
9. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 12/10/2015 đến 16h00 ngày 23/10/2015
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 20/10/2015
Trân trọng thông báo./.