Báo cáo lần đầu cổ phiếu ITA (14/10/2015) – Khuyến nghị: Mua

14/10/2015 09:14

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu ITA dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho ITA là 8.000 đồng/cp, cao hơn 25% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.


 

Chi tiết xin xem trong file đính kèm