Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

19/10/2015 14:42

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
– Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh phân đạm Urê, NH3 lỏng…
– Vốn điều lệ dự kiến: 2.722.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 94.778.500 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 94.778.500 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 19/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 06/11/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – Số 31-33-35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2015
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 13/11/2015
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/11/2015 đến 16h00 ngày 23/11/2015
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/11/2015 đến ngày 20/11/2015
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):