Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ – TKV

19/10/2015 17:50

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ – TKV, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ – TKV
 2. Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 3. Điện thoại: 033 3846 436033 3846 436                                    Fax: 033  3845 661
 4. Ngành nghề kinh doanh: Khoan thăm dò, phân tích mẫu, Đo địa vật lý lỗ khoan; Khảo sát trắc địa; Dịch vụ điều dưỡng sức khỏe bằng nguồn nước khoáng nóng …
 5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 108.000.000.000 đồng
 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.026.800 cổ phần
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 8. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 9. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
 10. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 10h00 ngày 19/11/2015
 11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 16 giờ 00 ngày 20/10/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.941.2626043.941.2626.; Fax: 043.9347.818