Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm

08/10/2015 17:17

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm vào ngày 13/10/2015. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 06/10/2015) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 563/QĐ-SGDHN ngày 28/08/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm vào ngày 13/10/2015.