Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

14/10/2015 17:37

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
  2. Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  3. Điện thoại: (0240) 3854538Fax: (0240) 3855018
  4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh phân đạm Urê, NH3 lỏng…
  5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.722.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng)
  6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 94.778.500 cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
  8. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
  9. Thời gian và địa điểm đấu giá: 8h30 ngày 13/11/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9412.626043.9412.626                        Fax: 043.9347.818