Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX HANOI)

21/10/2015 15:19

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX HANOI)
 2. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 3. Điện thoại: 043.8264159             Fax: 043.9724600
 4. Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản tươi; Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phụ tùng cho sản xuất công, nông nghiệp; Đầu tư – xây dựng, kinh doanh và môi giới bất động sản; …
 5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 200.000.000.000 đồng
 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.593.100 cổ phần
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 8. Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
 9. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
 10. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 10h00 ngày 20/11/2015
 11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 10 giờ 00 ngày 22/10/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.941.2626043.941.2626 ; Fax: 043.9347.818