Báo cáo lần đầu cổ phiếu VNM (26/10/2015) – Khuyến nghị: Nắm giữ

26/10/2015 09:42

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu VNM dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho VNM là 121.000 đồng/cp, cao hơn 5% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.